​Abstract onderzoek ‘Op adem komen – schildertherapie bij astma’

Inleiding
Het betreft een kwalitatief praktijkgericht onderzoek in de vorm van een beschrijvende casestudy (N=4). De globale onderzoeksvraag was, welke ervaringen volwassenen met astma opdoen tijdens en na een therapeutische schilderinterventie. Het doel was om inzicht te krijgen in de manier waarop de schildertherapie bijdroeg aan de eventueel ervaren veranderingen. De schilderinterventie is een individuele interventie, gebaseerd op een oefenreeks van M. Hauschka in de nat-in-nat techniek, waarbij kleurstemmingen van dag en nacht geschilderd worden.

Methode
In dit onderzoek is de onderzoeksdata middels verschillende meetinstrumenten verzameld: procesbeschrijvingen van de cases gebaseerd op de CARE-AAT richtlijn en semigestructureerde interviews met de individuele deelnemers aan het eind van het behandeltraject, aangevuld met een kwantitatief element: een vóór- en nameting met de AQLQ (Asthma Quality of Life Questionnaire).

Resultaten
Uit de interviews en de observaties door de therapeut kwam naar voren dat de cliënten rust en ontspanning hebben ervaren door het schilderen en dat dit bijdroeg aan een verbeterde en diepere ademhaling. Ook toegenomen zelfvertrouwen werd genoemd. Alle deelnemers gaven aan baat te hebben gehad bij het behandeltraject. Bij twee deelnemers toonden de vragenlijsten een klinisch relevante verbetering betreffende de astma gerelateerde kwaliteit van leven na afloop van het behandeltraject.

Conclusie
Er is meer inzicht gekomen in deze ondersteunende interventie bij de behandeling van volwassenen met astma, wat als basis voor grootschaliger (effect) onderzoek kan dienen. Ook heeft onderzoek de veronderstelde theorie, die uitsluitend op expert- en ervaringskennis berustte, wat meer wetenschappelijk weten te onderbouwen.