Genezende kunst folder

Genezende kunst, de kracht van kleur en vorm

In deze folder vindt u algemene informatie over de kunstzinnige therapie en de kracht van kleur en vorm.

Download folder

Desgewenst stuur ik u graag een gedrukt exemplaar van deze folder toe

Es gibt so viele Gesundheiten wie es Menschen gibt: für jeden Menschen seine Individuelle Gesundheid.

Rudolf Steiner