voorwaarden

[et_pb_section][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Tekst” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Vergoeding 2016

Veel verzekeraars vergoeden deze therapie geheel of gedeeltelijk mits u aanvullend verzekerd bent. Bij de meeste zorgverzekeringen valt kunstzinnige therapie onder ‘Alternatieve geneeswijzen’ of soms onder ‘Antroposofie’. Ik ben aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen: de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën op antroposofische grondslag (N.V.K.T.oag) en de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (N.V.A.Z.). Op zorgwijzer.nl is een overzicht te vinden van de zorgverzekeraars die kunstzinnige therapie vergoeden. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u absoluut zeker zijn van de hoogte van uw vergoeding, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Zij kunnen u de juiste informatie geven.
Registratienummer NVKToag: H 11.008
AGB-code praktijk: 90-52282
AGB-code zorgverlener: 90-043540

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Tekst” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Algemene Voorwaarden

  1. De therapeut is gehouden de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
  2. De therapeut gaat uitsluitend inspanningsverplichtingen aan. Het bereiken van het door de cliënt beoogde resultaat wordt niet gegarandeerd.

Kwaliteitswaarborg
Stefanie Beuzenberg is aangesloten bij de beroepsvereniging NVKToag. In de voorwaarden van de beroepsvereniging wordt gesteld dat de kunstzinnig therapeut, naast een afgeronde erkende HBO beroepsopleiding, moet voldoen aan eisen met betrekking tot kwaliteitsbevordering door het volgen van voldoende bij- en nascholingsactiviteiten en deelname aan intervisiebijeenkomsten met collega kunstzinnige therapeuten. De beroepsvereniging voorziet in een klachtenreglement.

Privacy waarborg
Alle patiëntgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Contact met de huisarts en/of andere zorgverleners is enkel gerechtigd door (mondelinge) toestemming van de cliënt of diens ouder(s)/verzorger(s). Voor patiëntbesprekingen binnen de intervisiebijeenkomsten met collega kunstzinnig therapeuten is geen toestemming van de cliënt of diens ouder(s)/verzorger(s) vereist.

Betalingsvoorwaarden

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de therapeut en de cliënt of diens ouder(s)/verzorger(s).
2. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling, op werkdagen geannuleerd worden. Bij niet-annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.
3. De door de therapeut aan de cliënt gedeclareerde kosten worden, indien niet anders overeengekomen, na elke maand per sessie gefactureerd en dienen door de cliënt binnen 30 dagen te worden betaald.
4. Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum stuurt de therapeut de cliënt een betalingsherinnering per e-mail.
5. Voldoet de cliënt binnen 10 dagen na het verzenden van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan volgt een aangetekende aanmaning. Voor deze aanmaning wordt een bedrag van € 15,00 aan de cliënt in rekening gebracht.
6. Indien de cliënt binnen 10 dagen na dagtekening van de aanmaning niet aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen.
7. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt.
8. Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Tekst” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Verwijzing

U kunt op eigen initiatief beginnen met kunstzinnige therapie of u kunt doorverwezen zijn. Een doorverwijzing door een arts is dus niet noodzakelijk
Iedere cliënt doorloopt een uniek en individueel afgestemd traject. Voor een goede werking van de kunstzinnige therapie hoeft u zelf geen verstand van kunst te hebben en is ervaring in het kunstzinnig werken niet noodzakelijk. De kunstzinnig therapeut verzorgt gerichte oefeningen, welke speciaal op u en uw vraag zijn afgestemd.
De duur van een therapie is afhankelijk van uw vraag, wensen en mogelijkheden en verschilt van persoon tot persoon. In het intakegesprek zal de therapeut de vermoedelijke duur met u bespreken.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]